Workshop - Seznámení s paliativní péčí

Délka čtení: 23 sec.
Workshop - Seznámení s paliativní péčí

Od ledna 2023 realizuje MAS Pobeskydí, společně s partnery (Slezská diakonie, Adámkova Vila a Medica Třinec) projekt SPOKO Pobeskydí. V rámci tohoto projektu jsou realizována bezplatná setkání pro občany, kteří mají trvalý pobyt v obcích MAS Pobeskydí a pečují o svého blízkého ve svém domácím prostředí.

První setkání se bude konat již 22.2. 2023 v SEN centru v Třanovicích.

V případě bližších informací můžete kontaktovat koordinátora projektu nebo zástupce ředitele MAS Pobeskydí.

Mgr. Sylvie Lišková
koordinátor projektu SPOKO Pobeskydí
603 500 348, liskova@pobeskydi.cz

Ing. Krystyna Nováková
Zástupce ředitele MAS Pobeskydí
744 489 762 novakova@pobeskydi.cz

Více informací k projektu naleznete na webových stránkách MAS Pobeskydí ( https://www.pobeskydi.cz/spoko-pobeskydi/ ).

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Pozvánka na workshop 175,3 KiB