Výzva k podání nabídky

Délka čtení: 1 min., 25 sec.
Budova střediska SAREPTA Komorní Lhotka

Vážení, Jménem zadavatele, Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, zastoupeného ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., Vás vyzýváme k podání nabídky u zakázky malého rozsahu na stavební práce pod označením "Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka III", která je spolufinancována z Programu 013310-Rozvoj a obnova materiálně-technického základny sociálních služeb, identifikační číslo evidenčního dotačního systému (EDS) projektu: 013D313008203.

Výsledek zadávacího řízení


Příloha č. 1: Krycí list slepého rozpočtu

Přílohe č. 2: Smlouva o dílo

Příloha č. 3: Modernizace koupelny

Příloha č. 4: Modernizace bytů

Příloha č. 5: Elektro výměr

Příloha č. 6: VZT specifikace

 

Výzva k podání nabídky u zakázky malého rozsahu na stavební práce pod označením "Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka III"


Vážení,

Jménem zadavatele, Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, zastoupeného ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D.,

Vás vyzýváme k podání nabídky u zakázky malého rozsahu na stavební práce pod označením "Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka III", která je spolufinancována z Programu 013310-Rozvoj a obnova materiálně-technického základny sociálních služeb, identifikační číslo evidenčního dotačního systému (EDS) projektu: 013D313008203.

 

Výzva včetně příloh je ZDE: 

Kromě Přílohy č. 5 – Projektová dokumentace, která je s ohledem na velikost dostupná volně ke stažení na profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/slezska-diakonie

Těšíme se na Vaši nabídku, kterou můžete podat do 05.05.2022 do 10:00 hodin elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje X-EN na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/ 

Výzva

Příloha č. 1: obchodní podmínky 

Příloha č. 2: krycí list

Příloha č. 3: čestné prohlášení

Příloha č. 4: soupis stavebních prací

Příloha č. 6: čestné prohlášení odpovědné zadávání

 

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

ředitelka

Zastoupena obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Marian Razima

jednatel   

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Příloha č. 1.pdf 203,5 KiB
.pdf Příloha č. 2.pdf 327,9 KiB
.pdf Příloha č. 3.pdf 266,7 KiB
.pdf Příloha č. 4.pdf 256,5 KiB
.pdf Příloha č. 4.pdf 256,5 KiB
.pdf Příloha č. 6,.pdf 241,9 KiB