Výstava na Zámku věnována 100 letům diakonátu Eben-Ezer

Délka čtení: 1 min., 19 sec.
Výstava na Zámku věnována 100 letům diakonátu Eben-Ezer

Osmičlenná výprava Slezské diakonie pod vedením paní ředitelky strávila v úterý 11.7. inspirující, krásné slunečné odpoledne v blízkém Polsku.

Vypravili jsme se na zámek v Dzięgielowie, kde nás očekával pastor Marek Londzin, aby nám poutavou formou představil výstavu. A to výstavu vskutku motivační, ukazující na kořeny diakonické práce ve Slezsku.

Ústředním motivem výstavy je vzpomínka na 150. výročí narození ks. seniora Karola Kulisze a 100. výročí založení ženského Diakonátu Eben-Ezer v Dzięgielowie.

Paní ředitelka Zuzana Filipková a pan pastor Marek Londzin nám nadšeným způsobem přiblížili zakladatelské dílo ks. seniora Kulisze, počátky diakonické práce v Komorní Lhotce a posléze v Dzięgielowie, či v Bielsko-Białe. Paní ředitelka přidala i osobní vzpomínky na Dzięgielow a na osobnosti, které zde poznala.

Velmi inspirující bylo vidět sestry diakonky na dobových fotografiích, které se obětavě staraly o potřebné děti, siroty, seniory, lidi bez domova. Po shlédnutí výstavy jsme si prohlédli zrekonstruované sály zámku, vybaveny dobovým nábytkem a předměty, obrazy, historickými hračkami. Práci našich polských kolegů a přátel můžete podpořit tím, že zrekonstruovaný zámek v Dzięgielowie navštívíte, je to totiž krásné místo pro rodinné či firemní oslavy.

Velmi děkujeme za tuto nádhernou exkurzi a Diakonii v Polsku přejeme mnoho Božího požehnání do dalších let.