29
listopad
Loading Events

Slezská diakonie vyhlašuje výběrové řízení na firmu, která by pro naší organizaci zajistila odborné služby v oblasti BOZP a PO.


Přihlášku v podobě popisu společnosti, návrhu smlouvy včetně cenové nabídky zašlete na adresu h.klusova@slezkadiakonie.cz do 18. 12. 2019.

Informace poskytne paní Ing. Halina Klusová na uvedeném emailu nebo telefonu: 558 764 305 nebo 737 244 909

Soupis požadavků pro zadání výběrového řízení na zabezpečování komplexního plnění úkolů BOZP a požární ochrany ZDE

Předmět poptávky: Zabezpečování komplexních služeb v oblasti BOZP a požární ochrany pro všechny střediska organizace Slezská diakonie.