Oslavy 20. výročí založení sborové diakonie Cesty nadĕje v Košicích

Délka čtení: 26 sec.
Oslavy 20. výročí založení sborové diakonie Cesty nadĕje v Košicích

Oslav se za Slezskou diakonii účastnila paní ředitelka a koordinátorka duchovní služby. K dalším účastníkům patřili kolegynĕ a paní ředitelka z Evangelické diakonie z ústředí v Bratislavĕ, řídící výbor Cesty nadĕje, zakladatelky, zamĕstnankynĕ, klienti i jejich rodinní příbuzní a také vedení Evangelické církve na Slovensku.

V průbĕhu dvou dnů jsme slyšeli představení třech služeb Cesty nadeje - návštĕvné služby, pečovatelské služby, specializovaného zařízení s denním pobytem pro seniory s demencí, mĕli jsme příležitost sdílet zkušenosti i povzbuzení.

Na slavnostních bohoslužbách zaznívala slova vdĕčnosti, radosti a modliteb.

Košické sborové diakonii posíláme i touto cestou blahopřání a vyprošujeme Boží požehnání do dalších let.

Fotogalerie