Ve dnech 19. až  22. října 2023 slavila Diakonie při Evangelickém církevním sboru v Slovenskom Komlóši v Maďarsku svých 30 let. 

Délka čtení: 1 min., 7 sec.
Kostel a účastníci oslav

Za Slezskou diakonii se oslav účastnil vedoucí Oblasti Třinec, Frýdek-Místek Marek Stebel a koordinátorka duchovní služby ve Slezské diakonie Miriam Szőkeová. 

✔ Součástí oslav byla mezinárodní konference, prohlídky diakonických zařízení, ke kterým patří podporované bydlení pro lidi bez domova, denní stacionář pro seniory, domov pro seniory a také prohlídka starého kostelíka z 12. století. 
✔ K zajímavosti nepochybně patří skutečnost, že církevní sbor a diakonie vlastní a provozují farmu, kde chovají téměř čtyři sta ovcí a práci kolem nich vykonávají většinou klienti z podporovaného bydlení. 

ℹ Účastníci z Německa, ze Srbska, z Rumunska, z Maďarska, ze Slovenska a z České republiky, v zastoupení biskupů, ředitelů Diakonií a dalších pracovníků, jako i zástupkyně Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, místních představitelů společenského, církevního i politického života se setkali v přátelské atmosféře, v dialogu sdílení a hledání možností spolupráce. 🤝


Sobotní večer patřil koncertu v kostele, na kterém se představili místní mladí hudebníci. Oslavy vyvrcholily sváteční bohoslužbou a obědem. 


💙Poděkování patří hostitelům a hlavnímu organizátorovi- řediteli Diakonie a faráři Attilovi Spisákovi, který je Slezské diakonii známý, a byl už také hostem na Duchovní konferenci. 
 

Fotogalerie