Společně v jedinečnosti končí, ale zkušenosti zůstávají

Délka čtení: 1 min., 51 sec.
Společně v jedinečnosti

Projekt prošel svojí poslední etapou, podařilo se zrealizovat všechny zamyšlené osvětové aktivity pro veřejnost a nadále podporovat lidi s duševním onemocněním formou multidisciplinárního přístupu.

V pátém období se podařilo zrealizovat všechny zamýšlené aktivity. Projekt tedy úspěšně došel do své poslední fáze a přesto, že končí, bude mít přesah i do budoucna.

Jaký?

Lidé s duševním onemocněním můžou žít podle svých představ a využívat nově nabytých zkušeností i dovedností. Pracovníci sociálních služeb můžou využívat nové/inovativní způsoby práce a veřejnost se možná bude více orientovat a méně obávat témat týkajících se duševního onemocnění/zdraví. 

Za poslední etapu projektu se podařilo: 
•    Ukončit výcvik Terapie autismu u všech čtyř pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením.  nyní může své znalosti aplikovat ve své praxi s dětmi s poruchou autistického spektra.  
•    I nadále poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním prostřednictvím terénního multidisciplinárního tým na Třinecku a Jablunkovsku. Svou žitou praxi MDT zachytil do metodiky multidisciplinárního týmu „Příručku procesů v multidisciplinárním týmu“, kterou je možné volně stahovat na webových stránkách SD.   
•    Využít hodnotícího modelu EFQM ve službách LYDIE Český Těšín, SALOME Bohumín a RÚT Třinec, ze kterého vznikly další podněty pro kvalitu poskytování těchto služeb. 
•    Zrealizovat konferenci NEJSI V TOM SÁM věnovanou tématu duševního zdraví a mnoho dalších besed a workshopů pro širokou veřejnost s cílem přiblížit a zlidštit toto téma. 

Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“. Reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Autor: Bc. Jana Jarošová, DiS. – manažerka projektu Společně v jedinečnosti

Příručka procesů ke stažení ZDE


Fotogalerie