Společně s komunitou

Délka čtení: 28 sec.
Společně s komunitou

Slezská diakonie je spolurealizátorem projektu: Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko.

Projekt chce zlepšit sociální situaci obyvatel venkovských oblastí na území Jablunkovska. Komunitní pracovník střediska RÚT Třinec, bude přispívat svými zkušenostmi v programu sdílené a neformální péče a v programu pro osoby se zdravotním hendikepem.
Nyní připravujeme besedu pro studenty středních škol na téma duševní zdraví, která proběhne v březnu.
Kontakt: kp.jablunkovsko@slezskadiakonie.cz, tel.: 739 392 024.

Informace k projektu na webových stránkách: https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/posilovani-role-komunit-v-mas-jablunkovsko/