Sociální pracovník, profese kterou chceme aby lidé znali

Délka čtení: 29 sec.
Sociální pracovník, profese kterou chceme aby lidé znali

Ukazuje se, že nejotevřenější a do budoucna důležitou skupinou jsou děti. Pro nás žáci prvních ročníků základní školy. Jubilejní Masarykovu základní a mateřskou školu již navštěvujeme půl roku s příběhy se sociálních služeb, kdy jsme v lednu ukončili první sérií příběhů, které se věnovaly seniorům.

V následujících měsících si budeme povídat o lidech se zdravotním postižením. Tato forma kariérového poradenství vede k tomu, že děti znají, narozdíl od mnoha jiných lidí, profesi sociálního pracovníka, přemýšlejí nad příběhy a formují si vztah k této profesi i k sociálním službám a klientům v nich. Velké poděkování patří vedení školy a všem pedagogům, kteří nás v této aktivitě podporují.

Lenka Waszutová

Fotogalerie