Slezská diakonie připravila dvoudenní kulturně-vzdělávací exkurzi

Délka čtení: 48 sec.
Slezská diakonie připravila dvoudenní kulturně-vzdělávací exkurzi do Prahy

Slezská diakonie pro děti z Ukrajiny navštěvující divadelní kroužek připravila dvoudenní kulturně-vzdělávací exkurzi do Prahy, která se konala 26. 11. 2022 – 27. 11. 2022.  Cílem exkurze bylo atraktivní formou děti z Ukrajiny učit o historii a památkách hlavního města České Republiky. Byl připraven pro děti pestrý program – návštěva Národního muzea, Karlova mostu, Václavského náměstí. V rámci kultury se podpořila jejich volba muzikálového směru u divadelního představení – muzikál Tarzan.

Divadelní kroužek probíhá od poloviny září na ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně (každý pátek 13:00 – 16:00) a reaguje u nezletilých uprchlíků z Ukrajiny na potřebu udržení a posílení kamarádských vazeb vzniklých z předchozích příměstských táborů pořádaných Slezskou diakonií. Prostřednictvím divadelních technik ve spojení s psychologickými metodami se stabilizuje u dětí psychický stav, učí se pracovat s emocemi, pomáhá dětem vybudovat zdravé sebevědomí, kreativní myšlení, motivuje děti k efektivnímu trávení volného času a rozvoji jejich talentu.

Vzdělávací exkurze do Prahy a divadelní kroužek je financována MPSV z dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi.

Mária Golbincová
koordinátorka projektů