Slezská diakonie pokračuje v kurzech českého jazyka

Délka čtení: 53 sec.
kurzy češtiny

Díky finanční podpoře Visegradského fondu bude Slezská diakonie od ledna do března pokračovat v realizaci navazujících kurzů českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky, a to jak v Třinci tak v Českém Těšíně.

Znalost českého jazyka představuje jeden z hlavních předpokladů úspěšné integrace uprchlíků. Toto vnímala Slezská diakonie od začátku uprchlické vlny a snažila se zajistit co nejširší dostupnost kurzů českého jazyka pro dospělé i děti. Nabídka jazykových kurzů začínala na ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíne koncem března 2022 se základy českého jazyka, pokračovala přes nabídku intenzivních kurzů českého jazyka přes kurzy  pro mírně pokročilé nebo online kurzy, celkem na 12 jazykových kurzů v průběhu roku 2022. Jazykové kurzy probíhaly rovněž i v Karviné a v závěru roku i v Třinci.

Potřeba učit se český jazyk je vysoká. Díky zvyšování znalosti jazyka mohou zvyšovat svou kvalifikaci na trhu práce, a realita ukazuje úspěšnost kurzů.

Řada účastníků, kteří začínali s prvními kurzy již dnes pracuje, dokáže se nejen dorozumět, ale také sami komunikovat.


Fotogalerie