Slavnostní ukončení dobrovolnických stáží

Délka čtení: 1 min., 26 sec.
Slavnostní ukončení dobrovolnických stáží

V pátek 16. 9. 2022 na ústředí Slezské diakonie v rámci pravidelné integrační kavárny pro ukrajinské uprchlíky proběhlo slavnostní ukončení dobrovolnických stáží. Cílem dobrovolnických stáží byla integrace a zapojení ukrajinských uprchlíků do pomoci s klienty středisek a zdokonalení českého jazyka prostřednictvím konverzace s uživateli a koordinátory středisek.

Na kavárně proběhlo poděkování všem zúčastněným dobrovolníkům, koordinátorům, vedoucím středisek, zaměstnancům ústředí, kteří se do projektu dobrovolnických stáží zapojili. Ukrajinští dobrovolníci poskytli krásnou zpětnou vazbu prostřednictvím příběhů a zážitků z dobrovolnické činnosti. Vytvořili si s klienty středisek přátelskou vazbu, i přes ukončení stáží klienty navštěvují.

Pět úspěšných absolventů dobrovolnických stáží čeká na přelomu října/listopadu akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách, který v této oblasti otevře možnost pracovního zapojení. Kurz je financován v rámci projektu MVČR Slezská diakonie pomáhá ukrajinským uprchlíkům.

Dobrovolnické stáže proběhly v:

- Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvkové organizaci - domov pro seniory

- mateřská škole, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Dobrovolnické stáže se uskutečnily na střediscích Slezské diakonie:

- JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby

- HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením,

- POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

- EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

- EDEN Český Těšín, denní stacionář

- SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

- SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba

- DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba

- ÚSTŘEDÍ Slezské diakonie

Mária Golbincová

koordinátorka projektů