30
květen
Loading Events

Setkání zaměstnanců ústředí Slezské diakonie a školy Slezské diakonie s biskupem Tomášem Tyrlíkem proběhlo 29. května v knihovně Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse.