11
květen
Loading Events

Dnes v Diakonickém a vzdělávacím centru proběhlo inspirativní setkání ředitelů a zástupců těšínských základních a středních škol s cílem navázání spolupráce. Ze schůzky je zřejmé, že jak naše organizace také školy si mají vzájemně co nabídnout. Spolupráce je možná v oblasti dobrovolnictví, vzdělávání v oblasti řešení sociálních problémů, spoluúčast a spolupráce na pořádní různých akcí včetně využívání prostor Diakonického a vzdělávacího centra i jejich aktivit. Těšíme se na tuto spolupráci a máme radost z hledání cest společné práce!