11
prosinec
Loading Events

Setkání paní ředitelky s životními jubilanty, zaměstnanci Slezské diakonie, kteří v letošním roce oslavili či oslaví své kulatiny, probíhalo v příjemné předvánoční atmosféře. Toto setkání je prvním svého druhu. Touto akcí reagujeme na přání zaměstnanců mít prostor pro osobní setkání s paní ředitelkou při příležitosti svých životních jubileí.

Jsme rádi, že se akce vydařila. Také jsme vděčni, že jsme spolu mohli i takto sdílet radosti adventního času.

Děkujeme všem, kteří pozvání přijali a paní ředitelce za její čas a vytvoření krásné atmosféry.