Setkání duchovních, kteří docházejí na střediska Slezské diakonie

Délka čtení: 57 sec.
Setkání duchovních Slezské diakonie

Je pravdou, že toto setkání bylo dlouho plánované. Konalo se v pondělí 13. března 2023. Kdo nebo co vše se zde setkalo? Bratr Biskup četl žalm 62 a biblický úvod se tak proměnil v ticho a naslouchání.

Poté se setkalo upřímné poděkování paní ředitelky SD s aktivní zpětnou vazbou účastníků. A to zdaleka není vše! Setkaly se také:

  • Pohled na velké akce a „každodenní“ situace na středisku
  • Sdílení z praxe a konstruktivní podněty
  • Lidé na vedoucích i na nejnižších pozicích
  • Bouřlivá porada i teamové řešení
  • Modlitba a společenství
  • Hudba i fotografie

…jak je patrno, událost byla natolik povznášející, že vedle zcela věcné a zpravodajsky střízlivé zprávy se objevila i básnická figura. Nelze opomenout, že nejedno posílení přišlo i během individuálních rozhovorů po setkání v plénu. A tak zatímco hudebník Pavel Helan, jehož jméno v průběhu setkání rovněž zaznělo, zpívá o nečekaně darovaném tichu, nejeden účastník odcházel pln pokoje a radosti z tohoto nečekaně darovaného setkání. Kéž dobré věci, které Pán Bůh zde vložil, přinesou užitek

každému velkému i malému v celé Slezské diakonii.

Fotogalerie