09
duben
Loading Events


„Sestřičko, kdy zase uvidíme své rodiny? Kdy se znovu setkáme?“ Aktuálně nejčastější otázky našich seniorů, které se snažíme v této nelehké a těžké situaci utěšovat a motivovat k trpělivosti a k víře v to, že vše společně zvládneme a nakonec se jistě dočkáme.
Náš pracovní tým i v tento čas nezahálí, způsob, kterým jsme se rozhodli zprostředkovávat komunikaci mezi našimi seniory a jejich rodinnými příslušníky, se zpočátku zdál pro některé naše obyvatele, jako nemožný. Není se, však čemu divit, neboť například ve věku 99 let je představa o online videohovoru takřka nemožná.
Pocity radosti, nadšení, vděčnosti a povzbuzená nálada, to je výsledek videohovorů, které momentálně u nás v domově probíhají. Naši klienti, my pracovníci a rodinní příslušníci jsme za tuto možnost komunikace opravdu vděční, neboť rozzářené a spokojené oči našich seniorů jsou pro nás všechny zásadní, důležité.

Jsme také vděční za roušky, které nám věnovala obec ŘEPIŠTĚ, tímto děkujeme!