Projekt SHAKER v DUHOVÉM DOMĚ Ostrava

Délka čtení: 20 sec.
Projekt SHAKER v DUHOVÉM DOMĚ Ostrava

S radostí se podílíme na projektu Moravskoslezského kraje s názvem SHAKER.

Tento projekt se zabývá atraktivitou profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Hledá odpovědi na otázky, jak zvýšit zájem o profese v těchto oblastech.
Tématu se naše organizace věnuje několik let, proto jsme rádi, že můžeme i my přispět svými zkušenostmi.

Lenka Waszutová
vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů

Fotogalerie