Projekt - Daruj srdce

Délka čtení: 1 min., 11 sec.
Projekt - Daruj srdce

Jak zapojit mladé lidi do okolního dění? Jak jim přiblížit fungování neziskového sektoru a vtáhnout je do spoluutváření veřejného prostoru?

Možné řešení nabízí projekt Daruj srdce, který Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) spustil k 30. výročí svého založení. A my v KLUBU ON LINE jsme vděčni za všechny mladé lidi z Gymnázium Karviná, kteří se přidali k této výzvě a napsali projekt, díky kterému bychom mohli pro naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zakoupit klávesy, bicí a stolní fotbal. Vážíme si nadšení a úsilí těchto dobrých srdcí, zájmu o dění ve společnosti a hledání cest, jak využít své znalosti a dovednosti také ve prospěch ostatních.

Děkujeme Radovanu, Adéle a Ondřeji z 3. ročníku Gymnázia Karviná. 

https://www.gym-karvina.cz/

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určeno pro dospívající mládež v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách. Naším posláním je předcházet a snižovat sociální rizika, se kterými se dospívající setkávají. Nabízíme bezpečný prostor pro individuální řešení aktuální situace a také podporu, která motivuje ke změnám a zodpovědnosti v životě.

https://www.onlinekarvina.cz/