Program Dobrovolnictví v nemocnici

Délka čtení: 37 sec.
Program Dobrovolnictví v nemocnici

Jsme vděční, že jsme se mohli ve sváteční atmosféře sejít za účasti paní ředitelky Slezské diakonie Zuzany Filipkové a paní náměstkyně Romany Bélové s našimi milými a úžasnými dobrovolníky, kteří dochází do Nemocnice Třinec Sosna na oddělení sociálních lůžek.

Za Statutární město Třinec jsme u nás ve Slezské diakonii přivítali vedoucí oddělení sociálních věcí paní Janu Klusovou a pana Vlastimila Starzyka, vedoucí oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec, p.o. paní Magdalenu Kněžíkovou.

Zazněla krásná slova z řad dobrovolníků o dobrovolnické činnosti, kterou vykonávají na oddělení, ale také od vedoucí oddělení sociálních lůžek, která si nesmírně váží dobrovolníků.

Z celého srdce velice děkujeme. 
Jménem Dobrovolnického centra koordinátorka Monika
Dobrovolníci Slezské diakonie
Dobrovolnické programy jsou financovány z rozpočtů Moravskoslezského kraje, Ministerstva vnitra a z Ministerstva zdravotnictví České republiky.