Proběhlo milé setkání v Dzięngielowie se sestrami a bratry

Délka čtení: 31 sec.
Proběhlo milé setkání v Dzięngielowie se sestrami a bratry

Jsem velmi vděčná za včerejší milé setkání v Dzięngielowie se sestrami a bratry k výročí 100 let od založení diakonické práce Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięngielowie.

100 let od založení diakonické práce Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięngielowie

S bývalým ředitelem Slezské diakonie Česlavem Santariusem jsme během přátelské a laskavé atmosféry sdíleli zkušenosti dlouholeté diakonické práce. Jsem moc ráda, že již mnoho let naše diakonie spolupracují a těšíme se na další aktivity a milá setkání.
Ráda bych také popřála celému Diakonátu mnoho Božího požehnání, moudrosti a Božího vedení.
Zuzana Filipková
Srdečně zveme na další setkání a přednášky.
Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie

Fotogalerie