Příklady dobré praxe - Housing first

Délka čtení: 1 min., 40 sec.
Příklady dobré praxe - Housing first

Cílem realizace programu Housing First (Bydlení především) je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou publikace, kterou bychom vám rádi zprostředkovali dobrou praxi v uvedeném projektu. Cílem realizace programu Housing First (Bydlení především) je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.

Publikace je primárně určena pro terénní pracovníky poskytovatelů sociálních služeb jako inspirace o postupech kolegů. Dlouhodobá zkušenost také ukazuje, že povědomí veřejnosti o účelu provozování projektu je velmi nízké. Publikací chceme oslovit také laickou veřejnost, a proto jsme se soustředili hlavně na konkrétní příběhy.

V textu najdete konkrétní příklady „dobré praxe“, tj. příběhy skutečných lidí, kterým projekt „Housing first“ pomohl.
Jak se dále dočtete, někdy lidé s pomocí pracovníků projektu Housing first dokáží ujít kus cesty směrem ke své soběstačnosti a začlenění do běžného života společnosti.
Dostupných sociálních služeb existuje v Moravskoslezském kraji mnoho, než může obsáhnout tato publikace zpracovávaná v rámci projektu.
I přesto věříme, že tato brožůra naplní svůj účel a probudí u odborné i laické veřejnosti zájem o tato témata, v nejlepším případě může inspirovat čtenáře k řešení situace, kterou on sám, nebo někdo z jeho blízkých, aktuálně řeší.
Děkuji všem pracovníkům, kteří příběhy ze své praxe (tzv. kazuistiky) sepsali.

Bc. Dita Kendziorová
Vedoucí projektu/koordinátor

 

PROJEKT PROGRAM "HOUSING FIRST" VE SLEZSKÉ DIAKONI
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015702
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO
PROGRAMU ZAMĚSTNANOST