01
duben
Loading Events

Dnes Vám sociální pracovnice střediska TIMOTEI Bruntál přiblíží práci na středisku a její pohled na aktuální situaci ve službě. 

I přes rozmanitost práce sociálního pracovníka na středisku TIMOTEI Bruntál momentálně přizpůsobují svou roli na OBJEVITELE – snažím se přijít na alternativní způsoby realizace vzdělávacích aktivit. Na UČITELKU – zajištění, aby studenti nezaháleli a nadále se věnovali studiu prostřednictvím internetu a školních stránek. Na VYCHOVATELE – dohlížím na dodržování vládních nařízení. Na roli BUDOVATELE – kdy se snažím uživatelům vštípit dostatečnou míru zodpovědnosti sama za sebe a své jednání, ohleduplnosti vůči ostatním kolem nich (porušování vládních nařízení aj.) Na KAMARÁDA – uživatelé se cítí osaměle, jsou bez interakce s rodinou či přáteli. Na PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU – kdy se snažím uživatelům předat podněty ke smysluplnému trávení volného času v uzavřeném prostředí, či nabídnout procházku v přírodě. 

Uživatelé momentálně nejčastěji trápí samota, nedostatek sociálního kontaktu. Pracovníci uživatelům nabízí aktivizaci ve formě her či procházky do přírody, momentálně – klient a pracovník. Při nabídce aktivit většinou uživatelé reagují odmítavě, po rozležení v hlavě a vyzkoušení dané aktivity jsou rádi a vítají ji, následně i sami vyhledávají. Uživatelé samozřejmě trápí aktuální dění, uvítají probrání celé situace, vysvětlení nejasností apod.

Aktuální dění je zkouškou pro všechny bez jakéhokoliv rozdílu mezi námi. Je potřeba držet na jedné lodi, chovat se zodpovědně a věřit, že toto vše překonáme. „Věřím, že pokud budeme všichni táhnout za jeden provaz, určitě vše zvládneme. Je to zkouška, která nás neporazí, ba naopak posílí a přinese mnoho zkušeností do dalších let.“