10
duben
Loading Events

Příběhy našich služeb Slezské diakonie 
NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 
Pracovnice NOE Karviná i v této těžké době poskytují podporu uživatelům v jejich bytech. Jsou uživatelé, kteří rodinné příslušníky mají a kteří jim pomáhají. Ale jsou i takoví, kteří na tuto situaci zůstali sami. A právě těmto uživatelům se snažíme v této době co nejvíce pomoc. Poskytujeme jim nejen podporu, ale i také povzbuzení do dalších dnů.
Uživatelům pomáháme v tom, že je motivujeme a podporujeme v úklidu domácnosti jako např. zametání a vytírání podlahy, mytí nádobí, umývání koupelny a WC. V tomto období se více zaměřujeme na dezinfekci těchto domácnosti.
Klíčové pracovnice motivují a podporují uživatele, aby dodržovali osobní hygienu a to hlavně v častějším a důkladnějšímu mytí rukou. Názorně ukazují, jak si mají správně mýt ruce. Rovněž kladou důraz na to, aby si uživatelé za jejich podpory vyvařili roušky, následně je ručně vyždímali a také vysušili.
Dále naší uživatele za slovní podpory klíčové pracovnice se snaží vařit jednoduchá jídla, tak, aby je zvládli sami uvařit, a také chodí s nimi nakupovat.
Několik málo uživatelů z důvodu obavy o svůj zdravotní stav službu přerušilo. S těmito uživateli jsme v telefonickém kontaktu a prostřednicím hovoru jim poskytujeme podporu. Všem našim uživatelům také šijeme a rozdáváme roušky a informujeme je o dění v naší zemi.  I v této nelehké době se snažíme být našim klientům na blízku a podporovat je v jejich soběstačnosti.  Motivujeme je k tomu, aby tuto situaci zvládli. S pomocí Boží a s každodenní modlitbou to zvládneme. I doktoři a sestřičky vědí, že se bez Boží pomoci neobejdou, protože On je ten nejlepší doktor - sám Pán Ježíš Kristus.
Ničeho se nebojte; místo toho se modlete za všechno. Řekněte Bohu, co potřebujete, a poděkujte mu za vše, co udělal. Pak zažijete Boží mír, který převyšuje cokoliv, co dokážeme pochopit. Jeho mír bude střežit vaše srdce a mysl, jako žijete v Kristu Ježíši."- Filipským 4:6-7

Chceme poděkovat Vám všem, kdo se snažíte jakýmkoliv způsobem POMOCI v této době. 
Přejeme Vám mnoho pokoje a jistoty do dalších dnů
Ať vám Pán Bůh žehná.