Prezentace služby EUNIKA Karviná - Poradna rané péče

Délka čtení: 53 sec.
Prezentace služby EUNIKA Karviná - Poradna rané péče

Prezentace služby proběhla na Okresním semináři pediatrů v Hotelu na Fryštátské v Karviné, jehož organizátorem je Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky.

  • Podařilo se nám představit nejen nabídku a cílovou skupinu služby, ale také jsme měli možnost hovořit o potřebě spolupráce a návaznosti mezi dětskými lékaři a službou rané péče. 
  • Diskutovali jsme zejména o plošném provádění M-CHAT-R/F testů (Modifikovaný dotazníkový test pro záchyt poruchy autistického spektra u batolat) ve věku 18 až 24 měsíců dítěte. 
  • Seznámili jsme lékaře s možností kontaktovat ranou péči i při podezření na diagnózu, při opoždění vývoje, bez nutnosti čekaní na další podrobnější vyšetření dětským psychologem. 
  • Děkujeme zástupcům města za příležitost k otevření dialogu s odborníky. Velké díky patří rovněž samotným pediatrům, kteří nám dali prostor nejen ke sdílení, ale i k aktivní diskuzi.  

Adéla Hovorková
vedoucí střediska EUNIKA Karviná

Fotogalerie