Přejeme požehnané Velikonoce

Délka čtení: 37 sec.
Přejeme požehnané Velikonoce

On jako beránek bez poskvrny přišel kvůli vám...skrze Něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých
a dal mu slávu, takže se vaše víra a naděje upíná k Bohu.

1 Pt 1, 19-21

Drazí přátelé, příznivci Slezské diakonie, ať v množství radostných i smutných podnětů, rozptylujících i těžkých událostí, každého našeho dobrého díla i námahy neztratíme ze zřetele Toho, který udělal pro nás nejvíc, a v přítomnosti kterého se navzdory všemu můžeme cítit bezpečně, svobodně a milovaně.
Požehnané Velikonoce.