Předvánoční návštěva ve středisku EDEN Český Těšín

Délka čtení: 56 sec.
Předvánoční návštěva ve středisku EDEN Český Těšín

Období před vánočními svátky je časem mnoha přání a milých setkání. Jedno takové dnes prožili klienti a zaměstnanci služby EDEN Český Těšín, do které zavítala paní ředitelka s asistentkou, aby společně popřály všem na středisku krásné prožití vánočních svátků.

Klienti i zaměstnanci od paní ředitelky obdrželi malou pozornost, odměnou pak byly rozzářené oči a úsměvy na tváři všech obdarovaných. Všichni si společně povídali o významu vánoc i o tom, jak budou tyto svátky slavit. 

Pro paní ředitelku je každé setkání s klienty i zaměstnanci přímo ve službě velmi příjemné a hodnotné, proto i během roku střediska Slezské diakonie navštěvuje u různých příležitostí. Toto předvánoční setkání, kdy paní ředitelka každý rok před Vánoci navštíví jednu službu, se však stane tradicí. Letos paní ředitelka předvánoční návštěvy zahájila ve středisku EDEN Český Těšín – právě tam, kde před mnoha lety ve Slezské diakonii začínala. 

Krásné prožití vánočních svátků i velké poděkování za spolupráci a důvěru patří všem klientům a zaměstnancům Slezské diakonie.