Projektový tým školní praxe Mgr. studia Fakulta sociálních studií

Délka čtení: 4 min., 23 sec.
Projektový tým školní praxe Mgr. studia Fakulta sociálních studií

Projekt „Pracuji v sociálních službách, a jsem na to hrdý/á“, jehož cílem je zvýšit prestiž sociální práce, ovlivnit myšlení studentů, aby zůstali po skončení studia v oboru.

Tereza Škrdlová, vedoucí skupiny

V roce 2021 jsem ukončila bakalářské studium oboru Sociální práce a sociální politika na Ostravské univerzitě. Po absolvování jsem nastoupila na pozici terénní sociální pracovnice do organizace Menssana. Pracuji ve službě sociální rehabilitace, kde se věnujeme lidem s duševním onemocněním, kteří potřebují podpořit v nejrůznějších oblastech svého života. Nástupem do praxe jsem získala zcela nový pohled na práci v sociálních službách. Proto jsem se také rozhodla pokračovat na navazující magisterské studium v kombinované formě. Mohu tak rozšiřovat své obzory v rámci praktického výkonu profese sociálního pracovníka, zároveň se také nadále vzdělávat a rozvíjet své znalosti. Velmi si vážím mých kolegů, stejně jako všech jiných odborníků, se kterými během výkonu své práce spolupracuji. V mé praxi jsou principy multidisciplinární spolupráce stěžejním pilířem nejen pro komplexní podporu našich klientů, ale také pro vzájemné obohacení a porozumění napříč několika různými obory. Samotnou sociální práci tak vnímám jako multioborovou, velmi odbornou profesi, které chci být nadále součástí, a snažit se o zvýšení její prestiže.

Gabriela Lhotská, mluvčí

V sociálních službách, konkrétně ve Slezské diakonii, pracuji od roku 2010. Původně jsem začala jako koordinátor a sociální pracovník služby sociálně terapeutických dílen EFFATHA Nový Jičín, které za mého vedení získaly celostátní ocenění “Cenu kvality”. Postupně jsem stála u založení dalších dvou sociálních služeb na Novojičínsku. Od roku 2020 působím ve Slezské diakonii jako vedoucí oblasti Novojičínsko a pomáhám tak ovlivňovat vývoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním na Novojičínsku.

Sociální práce je pro mě výzvou. Já osobně se cítím hrdá na to, že pracuji v sociálních službách, mohu pomáhat měnit pohledy společnosti na život lidí se zdravotním znevýhodněním. Věřím, že mohou žít samostatným a kvalitním životem, mohou pracovat a zapojovat se do života komunity.

Sociální práce není “náhodným vykonáváním dobra”, ale profesionální a odbornou činností, která snad jednou svou prestiž získá. Vše máme ve svých rukou.

V rámci Magisterského studia oboru Rozvoj a řízení v sociální práci jsem si jako téma diplomové práce zvolila “Rozvoj sociální práce s důrazem na zvýšení její prestiže v Moravskoslezském kraji”.

Nikola Slížová, zapisovatel

Již čtyři roky pracuji na pozici sociální pracovnice v oblasti bydlení na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Hlavní náplní mé práce je jednání s žadateli o sociální byt a jednání se spolupracujícími aktéry, jež byty vyčleňují. Předtím jsem pracovala jako terénní sociální pracovnice v neziskové organizaci se zaměřením na sociální bydlení, a dále jako sociální pracovnice na oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce.

Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Nyní jsem studentkou druhého ročníku navazujícího Magisterského studia oboru Rozvoj a řízení v sociální práci. Jako téma diplomové práce jsem zvolila Metodické a vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Magistrátu města Ostravy. V průběhu dosavadní kariéry v oboru sociální práce jsem si uvědomila, že bych se ráda ubírala právě směrem vzdělávání a metodického vedení sociálních pracovníků.

Sociální práci považuji za různorodou profesi, v rámci které se podílím na dění a změnách ve společnosti, v důsledku čehož pomáhám lidem zlepšovat jejich životní podmínky.

Iveta Pohludková, dozor termínů

Pracuji jako sociálně-kulturní referent na Obecním úřadě v Hnojníku již 3 roky. Mou náplní práce je především veřejné opatrovnictví, ale také například navazování možné spolupráce s budoucími partnery v souvislosti s dotacemi. Předtím jsem pracovala jako administrativní pracovnice stavebního úřadu na OÚ Hnojník. Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V současné době jsem studentkou 2. ročníku navazujícího Magisterského studia oboru Rozvoj a řízení v sociální práci. Diplomovou práci mám zaměřenou na téma Institut veřejného opatrovnictví z pohledu sociálního pracovníka, což souvisí s mou aktuální náplní práce.