Předání nového automobilu pro středisko ELIM Stonava

Délka čtení: 54 sec.
Předání nového automobilu pro středisko ELIM Stonava

Pečovatelská služba ELIM Stonava z rozpočtu Moravskoslezského kraje zakoupilo osobní vozidlo z dotačního programu s názvem ,,Program na zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ v rámci titulu KSS4/22.

Vozidlo převzala vedoucí Oblasti Karvinsko Milana Bakšová a vedoucí střediska Uršula Byrtusová dne 22. 2. 2023.

"Jsme malá obec, ale s velkými vzdálenostmi k některým uživatelům a s mnohdy složitou dostupností. V poskytování služeb díky vozidlu budeme pro naše uživatele pružnější a dostupnější. Do této doby pečovatelky docházely k uživatelům pěšky a dále se musely dopravovat místní autobusovou dopravou. Nyní v naší službě nebudeme limitováni zdlouhavým cestováním.

Pořízením vozidla budeme dostupnější, s navýšením četnosti návštěv, budeme moci pracovat s více uživateli. Taktéž budeme mít možnost v okamžiku mimořádných situací, mimo sjednanou službu, zajet k uživateli potřebnou službu vykonat.

Jsme nesmírně vděční za to, že náš projekt v rámci MPSV byl finančně podpořen, a že díky tomu bude naše služba klientům dostupnější."

Uršula Byrtusová

Fotogalerie