Prázdninové zamyšlení

Délka čtení: 49 sec.
Prázdninové zamyšlení

Milí přátelé,
takovýto obrázek, kdy se shromáždí žáci a studenti celé školy se svými učiteli, můžeme vidět snad jenom dvakrát v roce - na začátku a na konci školního roku. Od prvního dne prázdnin to už budou jiná shromáždění - různé skupiny dětí a mládeže na táborech, na koncertech, či při různých letních aktivitách u vody, nebo na horách. V knize knih- Bibli- se píše: Jak je vzácné a jak příjemné, když lidé žijí spolu v jednotě. (Ž 133,1) Přeji nám všem, ať i v tomto letním období prožijeme vzácné a příjemné chvíle, ve kterých mezi mladými i starými bude vládnout jednota.
S přáním krásného a požehnaného léta.

Miriam Szőkeová
koordinátorka duchovní služby ve SD