Pomůžete nám vybrat nové logo pro Dobrovolnické centrum?

Délka čtení: 1 min., 5 sec.
Hlasujte pro nové logo Dobrovolnického centra

Hlasujte i vy pro logo, které nejlépe vystihuje naše dobrovolníky, kteří věnují svůj čas klientům sociálních služeb Slezské diakonie, lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem a mládeži, sociálně potřebným nebo lidem pečujícím o děti a rodiny.

Hlasujte pro jednotlivá loga. Který z návrhů získá nejvíce lajků vyhrává a stane se novým logem Dobrovolnického centra Slezské diakonie. Hlasovat můžete až do 10. 7. 2023!

Nezapomeňte, že "lajky" se počítají jen pod tímto příspěvkem

Dobrovolníci se stávají kamarády dětí (z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, denních stacionářů atd.) a také společníky seniorů, kterým pomáhají a naslouchají (domovy, denní centrum atd.), společníky lidí s postižením, jsou oporou klientům při výjimečných chvílích i každodenních běžných činnostech (denní stacionáře, domovy, sociálně-terapeutické dílny atd.). 

Dobrovolnická služba je nedílnou součástí Slezské diakonie již od jejího počátku a naši dobrovolníci svůj čas věnují jak klientům na našich střediscích, tak i v jiných přijímajících organizacích jako je Nemocnice Třinec, p.o. Kromě toho se dobrovolníci zapojují do projektu Kavárna U Lidušky a do různých kampaní na dálku. V roce 2022 jsme měli 251 dobrovolníků, kteří věnovali celkem 5010 hodin svého času.