14
prosinec
Loading Events

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 - KSS 2/20 Financování materiálně-technického
zabezpečení sociální služby a oprav, bylo pořízeno vybavení do tří sociálních služeb – nábytek do kanceláří služeb a výpočetní technika – počítače a monitory pro sociální
pracovníky.

Podpořeny byly služby sociální prevence, konkrétně SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, KONTAKT Bohumín, terénní program a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
KANAAN Bohumín.

Za podporu MSK děkujeme