22
prosinec
Loading Events

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 - KSS 4/20 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla, převzala dnes Slezská diakonie pro INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov nové vozidlo DACIA Sandero. 

Děkujeme a přejeme pracovnicím milión kilometrů bez nehod.

Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhání svým uživatelům při řešení jejich krizové situace v oblasti domácího násilí. Pomocí bezplatného odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšuje soběstačnost uživatele při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí tak, aby získal dovednosti řešit tuto situaci vlastními silami. 

https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum106