14
leden
Loading Events

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko

Poděkování za podporu – Daruj dárek

Vážení dárci a podporovatelé,
chtěli bychom Vám touto cestou jménem Slezské diakonie a střediska Sociální asistence Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko a Rýmařovsko poděkovat a vyjádřit nesmírnou vděčnost za Vaši podporu
v rámci projektu „Daruj dárek“, který se uskutečnil v prosinci roku 2020. Bylo nesmírně hřejivé vidět, kolik lidí v této nelehké době dokázalo otevřít svá srdce a stát se „Ježíšky“. Tento projekt si
kladl za cíl pomoci rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či nemají dostatek financí, zajistit alespoň pár dárků pro své děti. Celkem se nám díky Vám podařilo vybrat 312 dárků,
což je opravdu nádherné číslo. Tyto dárky putovaly do rodin v rámci našeho regionu (Krnov, Rýmařov, Osoblaha, …). Dárky udělaly obrovskou radost všem dětem. Bylo velice dojemné
sledovat rozzářené dětské oči ve chvíli, kdy si dárky rozbalovaly.

Ještě jednou mockrát děkujeme za projevenou přízeň! 

Doufáme, že i v příštím roce bude projekt Daruj dárek stejně úspěšný.

Bc. Jan Šperl – vedoucí střediska