06
listopad
Loading Events

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení kolegové, sociální pracovníci,

dovolte, abychom Vám poděkovaly za skvělou reprezentaci na Dni se sociálním pracovníkem. Podle zpětných vazeb pedagogů a studentů vyplývá uznání Vaší odbornosti, osobního i profesionálního přístupu k Vaší profesi. Jsme za toto hodnocení velmi rády. Z hodnocení také vyplynulo, že jste významně přispěli ke zvýšení znalostí jak pedagogů, tak studentů v oblasti sociální práce a konkrétní sociální služby. Některé studenty jste oslovili natolik, že uvažují o studiu sociální práce, někteří nabyli přesvědčení, že tato práce vyžaduje natolik silnou psychickou odolnost, kterou by nemohli v této profesi nabídnout.

Ke krásným přáním studentů a pedagogů se připojujeme i my. Přejeme Vám pevné zdraví, právě proto, abyste měli dostatek fyzických i psychických sil se věnovat službě klientům a přitom zvládali také i své role v osobních životech. Současně Vám také přejeme, abyste také jako odborníci, ale i jako lidé, byli uznáváni pro svou profesionalitu a lidské kvality, tedy atributy, na kterých stojí sociální služby.

S díky a úctou k Vám

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské diakonie
Mgr. Lenka Waszutová, MBA, vedoucí sekce Řízení lidských zdrojů