Podcast - Pečujme o své duševní zdraví

Délka čtení: 3 min., 33 sec.
Podcast - Pečujme o své duševní zdraví

Milí spolupracovníci, přeji hezké odpoledne, dovolte mi Vás přivítat u dalšího dílu našeho podcastu. Ráda bych Vás informovala o dalším tématu, který je připraven pro měsíc říjen v rámci naší kampaně Pečujme o své duševní zdraví.

Říjnové téma: Jak si stát za svými hodnotami?

Své otázky a podněty k tomuto tématu můžete zasílat buď na můj email v.sasynova@slezskadiakonie.cz nebo anonymně přes odkaz níže ode dneška 3. 10 do neděle 9. 10. Paní Hanka poté bude reagovat podcastem, který odvysíláme na konci měsíce.  

 

Průvodní text psycholožky paní Hany Wiselkové:
Jak si stát za svými hodnotami?

Všichni ve svém životě následujeme určité hodnoty. Mohou to být lidské vlastnosti, společenské fenomény nebo i věcné prvky. Tyto hodnoty si stanovujeme vědomě a někdy i nevědomě. Jejich prostřednictvím předurčujeme naše životní směřování a náš životní styl. Odráží se i v životním smyslu. Víte, jaké máte ve svém životě hodnoty? Pokud jste se nad nimi nikdy (nebo už nějakou dobu) nepřemýšleli, zkuste teď. Zkuste přijít alespoň na pět hodnot. Jak si stát za životními hodnotami, to je až skoro rytířské téma. Stejně jako vše jiné, i naše hodnoty se v průběhu života mění, ať už přirozeným vývojem nebo spolupůsobením vnějším vlivů, třeba sociálního okruhu nebo společenským podnebím. Je v pořádku změnit své názory i hodnoty, ale důležité je to, aby tyto změny byly našim vědomým rozhodnutím, které povede ke spokojenějšímu životu. Tedy abychom neměli naše hodnoty vnějším nebo zvnitřnělým nátlakem. Tím bychom se akorát vzdalovali od vlastních životů. Být si vědom toho, jaké mám ve svém životě hodnoty, může v mnohém usnadnit řešení některých situací. Třeba když zastávám hodnotu “upřímnosti”, pak v situaci, kdy by pro mě lež mohla být jednodušším, bezbolestným ale falešným východiskem, se spíše podpořím mluvit pravdu a převzít zodpovědnost za své chování. Uvědomování si toho, jaké jsou mé hodnoty a jejich následování mě podpoří v jednotnosti, zejména v chování. Budu čitelnější pro sebe i pro druhé. O životních hodnotách se mluví často, ale je pravda, že ne každý dokáže jednoduše odpověď na to, jaké hodnoty má on sám. Je to taková podceňovaná složka. A je to škoda. Kromě toho, že nám pomáhájí v běžném směřování i rozhodování, vytvářejí nám i jméno. Mohou být něčím, co nás charakterizuje. Co nás vystihuje jako člověka. Čím si nás ostatní zapamatují. Pokud je pro Vás těžké si představit, jaké máte hodnoty, zkuste na to jít takhle. Jak by Vás popsali druzí lidé? Nebo jak byste chtěli, aby Vás druzí viděli? Co by mělo být tou hodnotou, která Vás vystihuje? Abychom si v životě stáli za svými hodnotami, je potřeba, abychom s nimi vědomě počítali. Aby se staly viditelnou součástí našich každodennních životů. Zdůrazňovali je pro sebe a své okolí, zejména pro svou rodinu. Můžete si z hodnot udělat “moto rodiny”, které bude zaznívat v různých situacích. Klidně každý den. Tím opět podpoříte jednotnost vaší rodiny - vaše “heslo” bude fungovat jako rodinné lepidlo. Mimo jiné podpoříte v dětech budování jejich vlastního hodnotového žebříčku.
Tak jak jste na tom? Jaké ve svém životě sledujete hodnoty?

Děkujeme za Vaše dotazy i zpětnou vazbu. 
Přeji Vám pěkný den

Ing. Veronika Sasynová
personalista - personální partner pro oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín a Ostravsko