03
říjen
Loading Events

Ocenění zakladatelů Slezské diakonie, tak zněl název akce, která se uskutečnila 3. 10. 2020. Tato akce byla druhou akcí, která se konala u příležitosti oslav vděčnosti u příležitosti 30 let činnosti Slezské diakonie. Ocenění zakladatelů navazovalo na konferenci s názvem Diakonie v kontextu společenských výzev, která se uskutečnila 2. 10. 2020. Obě akce proběhly ve sborovém centru Hutník v Třinci. 

Samotné akce provázela velká nejistota v jejich uskutečnění v důsledku epidemiologických opatření a samotné nemoci Covid19. Původně byl plánován Koncert u příležitosti 30 let Slezské diakonie. Hudebními tělesy koncertu měli být ženský pěvecký sbor Laudate pod vedení paní Mgr. Aleny Kostkové a Ka Quartet pod vedením Krystiána Danela. Na koncertu měly zaznít pozdravy tuzemských i zahraničních hostů a hlavním bodem bylo ocenění zakladatelů Slezské diakonie. Bohužel na doporučení města Třince dne 1. 10. 2020 byl koncert zrušen a nahrazen akcí s názvem Ocenění zakladatelů Slezské diakonie. Což nijak nepoznamenalo významnost a gracii toho vyjímečného okamžiku, protože se zakladatelům dostalo krásného ocenění v doprovodu hudebního kvartetu Ka Quartet. 

Na ocenění byl prostor pro promítnutí snímku “30 let cestou vděčnosti” a také shlédnutí premiérového spotu, který byl natočený TV Noe jako ohlédnutí za uplynulými 30 léty Slezské diakonie. Velké díky zazněly z úst předsedy představenstva Arnolda Macury a pana biskupa SCEAV Mgr. Tomáše Tyrlíka, jak zakladatelům, ale také všem zaměstnancům. Pan biskup předal paní ředitelce a paní náměstkyni symbolických třicet slunečnic pro zaměstnance, jako poděkování za jejich práci. Hlavním bodem programu bylo ocenění zakladatelů  Slezské diakonie, které převzali osobně nebo v zastoupení v případě im memoriam. Celá akce byla strimována a i dnes ji je možné shlédnout na youtube Slezské diakonie.

Ocenění 2. 10. 2020 převzali: Ing. Česlav Santarius, Ing. Adam Cieślar, Mgr. Jan Waclawek, Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar, Pfr.i.R drs. Miroslav Danys, Jan Stebel , Alois Pasz in memoriam, Mgr. Jan Cieślar, Leopold Cyroň in memoriam, Mgr. Anna Bystrzycká, Ph.D., Mgr. Jaroslav Kaleta, Ing. Jan Morávka Ph.D. in memoriam a Lumír Svoboda. 

Všem zakladatelům upřímně děkujeme. Díky jejich iniciativě bylo možné rozvíjet Slezskou diakonii do podoby dnešních nádherných třiceti let. Nejdříve pod vedením Ing. Česlava Santariuse a dnes pod vedením Mgr. Zuzany Filipkové, Ph.D. Velké poděkování míří také ke všem zaměstnancům jak minulým, tak současným. Díky jejich práci, vnitřní motivaci, schopnosti stále se učit dnes máme Slezskou diakonii na velmi vysoké úrovni mezi poskytovateli sociálních služeb. Ale nezapomínejme na hlavního hybatele tohoto úspěchu. Bez Božího požehnání, marné lidské počínání. Tak s pokorou a vděčností obracíme svůj zrak k Tobě Pane Bože a děkujeme Ti za Tvou ochranu a Tvé požehnání do každého dne z těchto 30 let a prosíme Tě o další Tvou přízeň pro nás, ať naše dílo je požehnáno a oslavou Tvého jména i v příštích letech.