15
září
Loading Events

Blahopřejeme vedoucí oblastí Ostravsko paní Renátě Motykové k ocenění Český červený kříž za osobní přínos ke zvládání nákazy Covid 19.

Paní Renáta v Covidových měsících řídila jednu z největší oblastí ve Slezské diakonii a rovněž i pobytovou službu chráněného bydlení v Ostravě. Jak sama říká, ocenění ji velmi potěšilo , ale spojuje ho s oceněním a poděkováním všem spolupracovníkům, kteří odhodlaně a vytrvale pracovali společně s ní této nelehké době nejen v oblasti Ostravsko, ale v celé naší organizaci.

Děkujeme a blahopřejeme!