Novoroční bohoslužba ve Slezské diakonii 

Délka čtení: 1 min., 14 sec.
Novoroční bohoslužba Slezské diakonie

Dne 6.1.2023, tedy na svátek Tří králů, se konala Novoroční bohoslužba pro zaměstnance, klienty a příznivce SD.


Na bohoslužbě zazněl pozdrav pana Kalety o křehkosti vánočních ozdob a toho, že my lidé jsme také takto křehcí. Potřebujeme Boží ochranu, krabičku, v níž se uchovávají ty ozdoby. Dále jsme slyšeli pozdrav biskupa SCEAV, kázání pastora Ciesara z Komorní Lhotky. Paní ředitelka se s námi podělila o verš pro SD na rok 2023 a tým duchovních jej hned ve scénce aplikoval do života. Program byl sice velmi pestrý, ale bez hudebního doprovodu u zpěvu koled i jiných písní, bychom se také neobešli. 

Na závěr velmi děkujeme všem, kteří se jakkoli účastnili této bohoslužby a loučíme se slovy verše pro naší organizace na rok 2023: 

1 Petrův 2, 11-12, 15
Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných
žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany  poctivý život. Místo aby vás pomlouvali
jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli  vaše dobré
skutky.
Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých.

Natalie Klusová 
 

Zvukovou nahrávku z bohoslužby si můžete také v klidu přehrát zde