07
leden
Loading Events

„Tam, kde se přibližujeme k Pánu Bohu, tam ustupuje tma.“ – těmito slovy přivítal přítomné domácí pán farář Martin Piętak. Přibližně počtem 200 účastníků se 7. ledna 2020 naplnil evangelický kostel pracovníky, klienty a příznivci Slezské diakonie. Jsme vděční za tu výsadu moci zahájit nový rok Božím slovem, společnými oslavnými písněmi a přímluvnými modlitbami. 

   Kázáním Božího slova posloužil biskup církve Tomáš Tyrlík, který opřel své slovo na verších z listu Židům 10:23 „Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme“ a Židům 12:28 „… služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ Zdůraznil tak, že rok 2020 je pro nás rokem vyznání a služby. Během bohoslužeb zazněl také pozdrav paní ředitelky Zuzany Filipkové, která připomněla, že tento rok je pro Diakonii rokem jubilejním. Pozdrav za Představenstvo ukončil br. Jirka Kaleta výzvou k naslouchání jak Božímu slovu tak sobě navzájem.

   V závěru bohoslužeb každý z nás mohl přijmout osobní požehnání u oltáře a u východu z kostela také malý domácí úkol, jehož splnění nás může utvrdit v tom, co vyznáváme, a povzbudit ke službě bližním.

   S přáním pokojných dnů prožitých v Boží blízkosti za tým duchovních pracovníků

                                                                         Eva Pawlasová