Nové koupelny ve středisku SAREPTA Komorní Lhotka

Délka čtení: 42 sec.
Nové koupelny ve středisko SAREPTA Komorní Lhotka

Rekonstrukce tří centrálních koupelen v domově pro seniory financována z prostředků MPSV programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb je dokončena.

Byla provedena nová hydroizalace, nové protiskluzné dlažby, stěnové obklady, nově provedeny rozvody. Bylo instalováno zařízení VZT pro nucené větrání v podtlaku, což zvýší komfort při koupání zvláště v chladnějších měsících. Došlo k osazení nových sanitárních předmětů a madel. Zcela nově jsou, kromě dlažeb a obkladů vybaveny sanitárními předměty a myčkami podložních mís také zrekonstruované čistící místnosti sousedící vedle centrálních koupelen.

Projekt „Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka“ ještě pokračuje rekonstrukcí 6 bytů, z nichž se nově stanou jednolůžkové byty s vlastním sociálním zařízením naplňujícím přísné materiálně technické standardy pro domovy pro seniory.