Navštívily nás kolegyně z italské Diaconia Valdese

Délka čtení: 1 min., 23 sec.
 Navštívily nás kolegyně z italské Diaconia Valdese

Ve dnech 12.-14.10.2022 jsme měli možnost přivítat ve Slezské diakonii dvě kolegyně z italské Diaconia Valdese, které s námi sdílely zkušenosti s konceptem Dementia Friendly Communities (Společnost přátelská lidem s demencí). Byly to společné dny plné inspirace, informací a sdílení dobré praxe při podpoře kvality života lidí žijících s demencí.

  • První den jsme věnovali vzdělávání našich pracovníků k principům celého konceptu a diskusím nad zapojením lidí s demencí do spolupráce na proměnách míst, kde žijeme. Setkali jsme se také s pečujícími osobami v rámci svépomocné skupiny v Třanovicích a hovořili o jejich potřebách a náhledech na život.
  • Druhý den jsme strávili v Ostravě v našem zařízení SILOE Ostrava, kde jsme se setkali s lidmi s demencí, následně se svépomocnou skupinou pečujících a také proběhlo moc zajímavé diskusní setkání se zástupci samospráv a veřejných subjektů, které mohou při podpoře začlenění lidí s demencí hrát důležité role. 
  • Třetí den jsme věnovali tomu, jak ve Slezské diakonii a v našem regionu koncept společnosti přátelské lidem s demencí prakticky uplatnit a posílit tak hlas lidí s demencí pro sdílení jejich potřeb, přání a překážek. Měli jsme možnost sdílet také dobrou praxi v komunikačních strategiích a PR.

DĚKUJEME!:


Diaconia Valdese za dlouholetou spolupráci na inovativních projektech
Molly Tyler-Childs za sdílení dobré praxe v konceptu Společnost přátelská lidem s demencí
Monica Onnis za sdílení zkušeností v oblasti komunikace a PR 
Facebook Diaconia Valdese Valli
Tato akce byla realizovaná v rámci projektu Dementia Friendly Communities in the Czech Republic, který je podpořen ze zdrojů Evropské unie v programu Erasmus+.

Fotogalerie