Návštěva v SALOME Bohumín

Délka čtení: 1 min., 28 sec.
Návštěva v SALOME Bohumín

V SALOME Bohumín jsme v úterý 7. 2. 2023 přivítali milou návštěvu z vedení města Bohumín v čele s panem starostou Petrem Víchou a místostarostou Igorem Bruzlem. Setkání proběhlo také za účasti vedoucího sociálního odboru pana Daniela Ucháče a vedoucí odboru školství a sportu paní Pavly Skokanové.

Zástupcům města jsme spolu s vedením Slezské diakonie představili služby poskytované v budově - zejména jsme se bavili o podpoře dětí s autismem a kombinovaným postižením v rámci rané péče i sociálně-aktivizačních služeb a hovořili jsme také o spolupráci se speciální školou Slezské diakonie, se kterou úzce spolupracujeme na rozvoji dětí se speciálními potřebami a podpoře jejich rodin. Škola Slezské diakonie využívá část budovy pro třídy základní školy a mateřské školy. V rámci prohlídky budovy jsme se mohli společně radovat z realizované rekonstrukce vstupní chodby, kde byla provedena výměna podlahové krytiny, výměna vnitřních oken a dveří. Tuto rekonstrukci podpořil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj v programu Zvyšování kvality sociálních služeb a město Bohumín přispělo také nemalou částkou na pokrytí zvýšených nákladů na rekonstrukci. Velmi za tuto podporu děkujeme, protože přinesla dětem a jejich rodinám bezpečné a důstojné prostředí.

Mohli jsme se zástupci města hovořit také o potřebách našich služeb a o vizích, které mohou přispět k dalšímu zkvalitnění života dětí se zdravotním znevýhodněním a podpořit jejich začleňování do běžného života a to nejen v sociální oblasti, ale také v oblasti školství.

Děkujeme všem zúčastněným za projevenou podporu a těšíme se na další spolupráci na území města Bohumín.

Fotogalerie