MSK podpořil nákup nového svozového automobilu

Délka čtení: 45 sec.
Nový svozový automobil pro služby Oblasti Novojičínsko

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 - KSS 4/21 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla podpořil Moravskoslezský kraj náš projekt „Svozový automobil pro střediska SD na Novojičínsku“ částkou 672.000,- Kč.

Díky této nemalé finanční podpoře jsme tak mohli pořídit 9-místnou dodávku FORD Transit, která po provedených úpravách (montáž kotvení pro přepravu osob na vozíku, nájezdové rampy, nástupního schůdku a madla) může sloužit pro svoz klientů sociálních služeb, které fungují pod Slezskou diakonií na Novojičínsku. Zejména se jedná o službu denního stacionáře EDEN Nový Jičín, chráněného bydlení ARCHA Nový Jičín a sociálně terapeutické dílny EFFATHA Nový Jičín, které poskytují sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 
Na úhradu pořízení vozidla a následných úprav přispěli dále drobnější dárci. 
Děkujeme!

Za EDEN Nový Jičín Eva Liďáková, vedoucí střediska


 

Fotogalerie