Mezigenerační setkání plné zábavy

Délka čtení: 1 min., 4 sec.
Mezigenerační setkání plné zábavy

Dnes jsme uspořádali ve středisku ELIM Stonava ve spolupráci s pedagogy školy s polským vyučovacím jazykem setkání uživatelů pečovatelské služby a žáků. V kulturní místnosti se žáci šli na začátku osobně přivítat s každým zvlášť, podáním ruky, pozdravem či obejmutím

V první části setkání si žáci připravili pro seniory básničky a písničky s texty o dědečkovi a babičce a ve druhé části se žáci posadili mezi seniory a rozdělili se do skupinek, kde hráli společně deskové hry, které donesl koordinátor střediska paní Uršula Byrtusová. Postupně učila všechny skupinky hry hrát a poté se každá skupinka herně osamostatňovala, a pod vedením učitelek a koordinátora střediska se hry krásně povedlo zahrát a prostřídat. Kromě deskových her koordinátorka střediska donesla hry individuální logické, které si mohli vyzkoušet i jednotlivci (balanční hry, postřehové, manuální).

Celé setkání se velice zdařilo, seniorům se hraní her velice líbilo. Na konci setkání se shodli na tom, že by chtěli takto pokračovat a dokonce jedna seniorka navrhla, že by byla ráda, kdyby měli možnost senioři mezi sebou hry hrát 1x týdně. Hry proto budeme do služby zapůjčovat a zkusíme společně 1x týdně herní odpoledne pro seniory realizovat. Potřebovali bychom k této aktivitě ovšem pomoc 1-2 dobrovolníků