12
září
Loading Events

Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie slavila 20let od svého založení. Slavilo se od rána, se žáky, rodiči,  pedagogy a příznivci školy. A že  je co slavit je zřejmé. Na samé začátky a postupný rozvoj zavzpomínali také bývalí ředitelé této školy. Biskup Slezské církve evangelické, která je zřizovatelem školy, Mgr. Tomáš Tyrlík poděkoval všem pedagogům, spolupracujícím subjektům, a všem dalším, kteří se zasloužili o rozvoj školy a popřál hojnost Božího požehnání do dalších let. K přání se připojuje také vedení Slezské diakonie a spolupracující kolegové ze Slezské diakonie i z Mateřské školy, základní školy a střední školy v Českém Těšíně.