07
říjen
Loading Events

„Máme jiné dítě, nechceme jiný život“, takto výstižně byla pojmenována dnešní konference pořádaná Moravskoslezským krajem pod záštitou pana Jiřího Navrátila, MBA, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast.

Cílem konference bylo umožnit setkání rodičů dětí s neurologickým postižením, poskytovatelů služeb a také zástupců subjektů, které tvoří podmínky pro jejich poskytování, zároveň také hledat vhodná řešení problémů, na něž rodiny a poskytovatelé služeb narážejí. Představeny byly také novinky v péči o děti a rodiny, či ukázky příkladů dobré praxe.

Se svým příspěvkem na téma: „ Koncepce péče o děti s neurologickým postižením ve Slezské diakonii“ vystoupila ředitelka Slezské diakonie paní Mgr. Zuzana Filipková, Ph.d. a přednesla tak příklady dobré praxe týkající se propojení sociálních služeb, zdravotnictví a školského systému tak, jak fungují ve Slezské diakonii.