17
březen
Loading Events

Naše organizace, Slezská diakonie, intenzivně řeší ochranu lidí a preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Jak na straně klientů služeb, tak na straně zaměstnanců. Vedení organizace pracuje v režimu krizového štábu a všichni vedoucí zaměstnanci mají zpracovány krizové plány pro případ onemocnění ve službách nebo pro případy specifických opatření v naší zemi. 

Zásadní také je dodržování nařízení vlády a regulace poskytovaných sociálních služeb. Nařízením vlády ČR bylo pozastaveno poskytování sociální služby denní stacionář a to od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu. Od 18. března budou pozastaveny tyto služby: týdenní stacionáře, centra denních služeb (nikoliv nízkoprahová denní centra pro lidi bez přístřeší), nízkoprahová denní centra pro děti a mládež, služby sociální asistence pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální asistence pro rodiny s dětmi a sociálně terapeutické dílny. Ve všech zařízeních jsme přijali přísná hygienická opatření jak ve vztahu ke klientům, tak také zaměstnancům, ale velká pozornost je také věnována dezinfekci prostor a ploch.

Od 13. 3. 2020 jsme snížili také počet lůžek v některých noclehárnách a omezili kapacitu v denních centrech pro osoby bez přístřeší, abychom zvýšili bezpečnost klientů i zaměstnanců. Všechny pobytové služby mají nastaven zákaz návštěv a respektují nařízení vlády ve vztahu k omezení volného pohybu osob.

Naším cílem je udržet co nejdéle provoz všech služeb pro potřebné občany a to i přes omezení v naší zemi.  Určitě se budeme snažit zajistit bezproblémové poskytování pobytových služeb tak, aby jejich klienti nebyli ohroženi. Zde je třeba vyslovit velké díky našim zaměstnancům, kteří odpovědně přistupují ke své práci. Pro mnohé je to služba lidem v nouzi a nyní je to i služba v nestandardní situaci, kdy řada zaměstnanců stojí v první linii a ke své službě se staví zodpovědně a s obětavostí.

Zaměstnanci, kteří jsou uvolněni ze služeb, šijí svépomocně roušky. Našim cílem je ušít potřebné množství roušek nejen pro naše klienty, ale i pro klienty jiných poskytovatelů či pro potřeby obyvatel obcí a měst. Pokud se chcete připojit budeme rádi. Stačí, když kontaktujete kteréhokoliv vedoucího zaměstnance či tiskovou mluvčí. Budeme vděční za jakoukoliv pomoc. 

Jsme přesvědčeni, že bez Božího požehnání a naděje plného přístupu by bylo vše mnohem složitější. Intenzivně pracujeme, ale také se modlíme za uzdravení nemocných a zastavení šíření viru nejen v naší zemi.