Konkursní řízení

Délka čtení: 29 sec.
Konkursní řízení SCEAV

Slezská církev evangelická augsburského vyznání vyhlašuje

pro účely výběru vhodné osoby pro jmenování ředitele dále uvedené školské právnické  osoby ve smyslu § 131 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
konkursní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Církevní základní škola a mateřská škola Třinec,  
se sídlem: Kaštanová 412, 739 61 Třinec – Dolní Lištná 

 

Více informací ZDE