Konference paliativní péče v rámci Pařízkových dnů

Délka čtení: 30 sec.
účastníci paliativní konference

V pátek 17. 3. 2023 se konala již čtvrtá ostravská konference paliativní péče v rámci Pařízkových dnů, kterou pořádala Klinika hemato-onkologie FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Bohatý program s podnětnými řečníky z řad lékařů, psychologů, nemocničních kaplanů, či zaměstnanců hospice přilákal účastníky natolik, že míst v sálu se zdálo málo.

Témata, kterými byly např. Rozhodování o zdravotní péči v závěru života, komunikace o smrti, domácí paliativní péče- přinášely jak další otázky, tak i uvědomění si, že toto budou důležitá témata také v sociálních službách v budoucnosti. Důležitou součástí konference byly rozhovory a setkání o přestávkách. Celý program konference byl natáčen na youtube kanál a měl by být v nejbližším období k dispozici ke shlédnutí.

Miriam Szőkeová

Fotogalerie